PL-2720-A
Support d'affichage avec boîtes brochures

Ce produit a des versions différentes

15,80 € HT

Display con cajetines porta-folletos

Display porta-folletos. con capacidad para seis modelos. El cajetín tiene una capacidad aproximada de 15 x 2 x 23 cm. La apertura de la caja permite una mayor visibilidad de la cara del folleto.

 • Medidas en mm: 350*196*1067 mm
 • Material: Corrugated 4 mm
 • Carga maxima por estante: -
 • Embalaje: Múltiple
 • Medidas embalaje en cm: 15,0x56,0x81,0 cm

Display amb caixetins porta fullets

Display porta-fullets. amb capacitat per sis models. El caixetí te una capacitat aproximada de 15 x 2 x 23 cm. L'obertura del caixetí permet una major visibilitat de la cara del fullet.

 • Mides en mm: 350*196*1067 mm
 • Material: Corrugated 4 mm
 • Carga maxima per postada: -
 • Embalatge: Múltiple
 • Mides embalatge en cm: 15,0x56,0x81,0 cm

Display with booklet holders

Display door-flyers. with capacity for six models. The stamp has a capacity of approximately 15 x 23 x 2 cm. The opening of the stamp allows greater visibility of the user's face.

 • Sizes in mm: 350*196*1067 mm
 • Material: Corrugated 4 mm
 • Maximum weight per shelf: -
 • Packing: Múltiple
 • Packaging sizes cm: 15,0x56,0x81,0 cm

Support d'affichage avec boîtes brochures

Afficher porte-flyers. avec une capacité de six modèles. Le timbre a une capacité d'environ 15 x 23 x 2 cm. L'ouverture du timbre permet une plus grande visibilité du visage de l'utilisateur.

 • Dimensions en mm: 350*196*1067 mm
 • Material: Corrugated 4 mm
 • Poids max. par etagere: -
 • Emballage: Múltiple
 • Dimensions d emballage cm: 15,0x56,0x81,0 cm

 • Mostra
 • Blanc
 • Kraft
 • Personalizado
 • 2
 • 4
 • 10
 • 15
 • 25
 • 50

En savoir plus

Display con cajetines porta-folletos

Display porta-folletos. con capacidad para seis modelos. El cajetín tiene una capacidad aproximada de 15 x 2 x 23 cm. La apertura de la caja permite una mayor visibilidad de la cara del folleto.

 • Medidas en mm: 350*196*1067 mm
 • Material: Corrugated 4 mm
 • Carga maxima por estante: -
 • Embalaje: Múltiple
 • Medidas embalaje en cm: 15,0x56,0x81,0 cm

Display amb caixetins porta fullets

Display porta-fullets. amb capacitat per sis models. El caixetí te una capacitat aproximada de 15 x 2 x 23 cm. L'obertura del caixetí permet una major visibilitat de la cara del fullet.

 • Mides en mm: 350*196*1067 mm
 • Material: Corrugated 4 mm
 • Carga maxima per postada: -
 • Embalatge: Múltiple
 • Mides embalatge en cm: 15,0x56,0x81,0 cm

Display with booklet holders

Display door-flyers. with capacity for six models. The stamp has a capacity of approximately 15 x 23 x 2 cm. The opening of the stamp allows greater visibility of the user's face.

 • Sizes in mm: 350*196*1067 mm
 • Material: Corrugated 4 mm
 • Maximum weight per shelf: -
 • Packing: Múltiple
 • Packaging sizes cm: 15,0x56,0x81,0 cm

Support d'affichage avec boîtes brochures

Afficher porte-flyers. avec une capacité de six modèles. Le timbre a une capacité d'environ 15 x 23 x 2 cm. L'ouverture du timbre permet une plus grande visibilité du visage de l'utilisateur.

 • Dimensions en mm: 350*196*1067 mm
 • Material: Corrugated 4 mm
 • Poids max. par etagere: -
 • Emballage: Múltiple
 • Dimensions d emballage cm: 15,0x56,0x81,0 cm